Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Πυρογραφία σε καπάκι μπουκαλοθήκης.


Το καπάκι μιας μπουκαλοθήκης κεντήθηκε με ένα δαφνοστεφανομένο κεφάλι ενός κούρτσχααρ, το οποίο πλαισιώνουν μια πέρδικα και μια μπεκάτσα.